Bildiri Gönderimi

Bildiri Gönderme İçin Son Tarih :31 Ekim 2022

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı : 10 Kasım 2022
Online Bildiri Sistemi için tıklayınız..

Bildiri Gönderim Kuralları
 • Bildiriler SÖZEL ve E-POSTER olarak online toplanmaktadır. Posta, faks, e-posta ve benzeri yollarla gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Kabul edilen E-Poster'ler kongre esnasında plazmalardan DİJİTAL olarak sunulacaktır.
 • Online bildiri gönderim sistemi; göndermeye karar verinceye kadar bildirinizi sistemde saklayabilme ve geri dönüp üzerinde tekrar çalışabilme olanağı sağlar.
 • Bir katılımcı en fazla iki bildiri gönderebilir.
 • Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya e-poster) belirtilmelidir.
 • Bildirilerin dijital kitapta yer alabilmesi için, bildiri sahiplerinden en az birinin kongreye kayıt olması gerekmektedir.
 • Kongre kayıtları tek isme yapıldığı için, bildirideki diğer isimleri kapsamamaktadır.
 • Bildiri özetleri hem Türkçe, hem İngilizce olarak gönderilecektir.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir.
 • Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • Sistemde bildiri yazımı için ayrılan Türkçe alan 300 kelime ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 300 kelimeden daha fazla yazı yazmanıza izin vermeyecektir. İngilizce alanda kelime sınırı yoktur.
 • Metin başlığındaki kelimelerin yalnız ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. (Örnek başlık: Basketbolda Temel Beceriler)
 • Bildiriler Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç, Anahtar Kelimeler bölümlerini içermelidir.
 • Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın belirtilen alt konu başlıklarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir.
 • Standart kısaltmalar kabul edilir. Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır.
 • Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Metni gönderdikten sonra, online bildiri sisteminden “gönderilmiş metinler” sekmesinde gönderdiğiniz bildirinin bulunduğundan (işlemin tamamlandığından) emin olunuz.
Sözel Sunum Kuralları
 • Sunumlar Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır.
 • Sözel sunumların süresi 10 dakikayı geçmemelidir. Oturum başkanının davet ve tanıtımı ve sunumun başlaması için geçen süre de göz önüne alınarak zamanı en iyi şekilde değerlendirebilmeniz için lütfen sunumunuzu 8 dakikada tamamlayacak şekilde planlayınız
 • Sunumlar, sunum zamanından önce mutlaka kontrol edilmelidir.
Dijital E-Poster Hazırlama Kuralları
 • E-poster bildirilerde yalnızca en temel kaynakların gösterilmesi ve E-poster bildiride gösterilen tüm kaynakların dipnotta yada E-poster bildiri sonundaki kaynakça bölümünde gösterilmesi önemlidir.
 • E-poster bildirilerde tüm yazarların kurum ve iletişim bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.
 • Yazarların, E-poster bildirileri tartışması için belirtilen gün, saat ve yerde E-poster bildirilerinin başında hazır bulunmaları gerekmektedir.
Dijital E-Poster Teknik Özellikleri
 • PDF olarak 4:3 oranında dikey olarak hazırlanmalıdır.
 • Belirtilen ölçülerde çalışılan E-Posterde yazılar mümkün olduğunca büyük ve okunaklı olmalıdır. Önerilen font 6 - 12 punto arasında Arial'dir.
 • E-Poster üzerindeki bilgiler bir çalışma sayfasına sığdırılmalı ve gerekirse metinler buna göre kısa tutulmalıdır, kullanılan resim ve tabloların kalitesi de yüksek olmalıdır.
 • Çalışma dosyaları gulcan.mutaf@burkon.com adresine 31 Ekim 2022 tarihine kadar gönderilmelidir. Gönderilirken mail konu başlığına kongre adı yazılmalıdır.
E-Poster Şablonunu İndirmek İçin Tıklayınız...

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, ilgili kategoriler için oluşturulacak hakemler taafından yapılacak ve hakemler tarafından bildiri sonuçları raporlanacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine Sözel Bildiri sunum kabulleri için sonuç yazısı gönderilecektir. Bildirilerin dijital kitapta yer alabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.
Özet bildirilerin hakem incelemesi sonrasında ödüle aday olabileceği düşünülen bildiri sahiplerinden, daha ayrıntılı bir değerlendirmenin yapılabilmesi için Uzun Özet/Tam Metin istenecektir. Seçici kurulun kongre öncesi Uzun Özet/Tam Metin üzerinden yapacakları ön inceleme ve kongre sırasında adayın sunumunun değerlendirilmesi sonucunda her alanda En İyi Bildiri seçilecektir. Aşağıda "Uzun Özet/ Tam Metin Gönderme Kuralları" yer almaktadır.

HAKEMLİK SÜREÇLERİ

20. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi için bildiri değerlendirme süreçlerinde Danışma Kurulu ve Bilim Kurulu’nda yer alan öğretim üyelerimiz hakem olarak destek vermektedir. Baş hakem tarafından her bir bildiri için ilgili alanlarda uzmanlığı olan en az 2 hakem değerlendirme yapmak üzere görevlendirilir. Hakemler bildiri değerlendirme sistemi üzerinden yazar ve kurum adlarını görmeden ve birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirmelerini tamamlarlar.Uzun Özet/ Tam Metin Gönderme Kuralları
 • Tam metinler online olarak sistem üzerinden toplanmaktadır. E-mail ve benzeri yollarla gönderilenler kabul edilmeyecektir.
 • Metin başlığındaki kelimelerin yalnız ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. (Örnek başlık: Basketbolda Temel Beceriler)
 • En başta Türkçe ve İngilizce özet metin bulunmalı, arkasından uzun özet eklenmelidir.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir açıkça belirtilmelidir. Ad ve soyad ilk harfler dışında küçük harfle yazılmalıdır.
 • Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • Yazı karakteri Times New Roman 12 olmalıdır.
 • Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç, Anahtar kelimeler, Kaynaklar bölümlerini içermelidir.
 • Dil Türkçe’dir.
 • Kelime sınırlaması yoktur. Dosya 10 sayfayı geçmemelidir.
 • Tablo, şekil, resim içerebilir.
 • Standart kısaltmalar kabul edilir. Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır.
 • Online bildiri modülü üzerinden gönderilen metinler aynı şekilde yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Metin Word - .doc , .docx belgesi olarak gönderilmelidir. Dosya Boyutu En Fazla 4mb (4000kb) Olmalıdır.
 • Tam metin gönderimleri zorunlu değildir. İsteğe bağlı olarak gönderilebilir.

Tam Metin Yüklenmesi İçin Son Tarih: 11 Aralık 2022